Muffins Konijnenopvang Den Haag

Beleidsplan

ANBI ; Stichting Muffins Konijnenopvang
RSIN ; 854406736

CONTACTGEGEVENS
Postadres ; Drentheplantsoen 162
2545BW Den Haag

Vestigingsadres ; zie postadres
Telefoon ; 0610381687
Email ; ria.de.maat@gmail.com
Website ; www.muffinskonijnenopvang.nl

BESTUUR

Voorzitter ; H.M. de Maat-Kruiter
Penningmeester ; H.Massa
Secretaris ; E.F.M. de Maat

BELEIDSPLAN

Stichting Muffins Konijnenopvang is opgericht 2 Oktober 2014 te Den Haag. We huisvesten ongeveer 30 konijnen en hebben op dit moment (aug 2015) 3 vrijwilligers.
We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61595438

UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

- Opvangen en verzorgen en koppelen van gedumpte en afgestane konijnen.
- Castratie van de mannelijke konijnen
- Inenting van alle aanwezige konijnen
- Vangen van gedumpte konijnen
- Herplaatsen van de konijnen vlgs voorwaarden van de Stichting
- Voorlichting aan iedereen die informatie wenst over konijnen
- Contact onderhouden met andere konijnen opvangen in Nederland.

DOELSTELLING

Opvangen en herplaatsen van afgestane en gevonden tamme konijnen vlgs voorwaarden van onze stichting.

Actiepunten;

- Sponsorwerving
- Zoeken nieuwe en verbeterde locatie
- Bemannen stands op evenementen voor voorlichting en om naamsbekendheid te creeeren.
- Samenwerking nog meer verbeteren met andere opvangen en stichtingen.

WERVING FINANCIELE MIDDELEN

- Donateurs werven d.m.v. toegang verlenen bij donatie aan onze facebook pagina "de Muffinsfo".
- Aanvraag ondersteuning bij Stichtingen met doelstelling om financieele hulp te verlenen aan TOEKOMSTPLAN

- Een andere en verbeterde locatie vinden.
- Verhogen doorstroning en herplaatsing door grotere naamsbekendheid.
- Toename donateurs door openheid over beleid en besteding
- Organiseren jaarlijkse inentingendag met donaties t.b.v. Stichting Muffins Konijnenopvang.